HOME
  EPA
  BESPAREN
  GASCONTROLE
  OVERHEID
  CONTACT
 

 

OVERHEID
WAT WORDT ER VERWACHT

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel kunnen overhandigen aan de koper/huurder.

Hoe gaat VROM ervoor zorgen dat de gebouweigenaren zich
per 1 januari 2008 houden aan de energielabelplicht?


Ten eerste wordt de energielabelplicht opgenomen in diverse modelaktes voor koop en huur van woningen en andere gebouwen.

Zo worden alle betrokkenen erop geattendeerd dat bij transactie een energielabel aanwezig moet zijn. Bij verkoop zal de notaris bij de overdracht de partijen vragen of het energielabel is overhandigd. Desnoods kan de koper of nieuwe huurder naar de rechter stappen om dit af te dwingen.
Ook kan de gemeente de gebouweigenaar op zijn plicht wijzen.

VROM volgt de ontwikkelingen en zal zonodig nagaan of de regelgeving aangepast moet worden met het oog op de handhaving. Verder zal het ministerie huurders en kopers stimuleren om het label op te vragen bij de eigenaar.

Waarom wordt het energielabel ingevoerd?

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel.

Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990.

Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet beschrijft haar ambities in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat'.
 

LINKS BIJ DIT ONDERWERP
VROM Vraag en antwoord
 
downloads bij dit onderwerp
Voorbeeld energiecertificaat
 
 

 
 
 

 
EPA
Energie Prestatie Advies
EPA is een kwaliteitslabel in ontwikkeling voor adviezen voor niet-industriële bedrijven en instellingen.

BESPAREN
besparing op energie
Maar liefst 70% van alle energiekosten van een gezin gaat naar verwarming. Hoe hierop te besparen.


 
 
 

 
 
GAS CONTROLE
veilig gebruik van gas
Controleer regelmatig de gasslang op scheurtjes en vervang hem in ieder geval minimaal elke vijf jaar.


 
CONTACT
meer weten?
Nieuwsgierig geworden wat het EPA-kwaliteitslabel voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
 
energie adviseur
M.G. van wilpe
Gabrielstraat 74
1645 ST Ursem
0725 020 406


Óf vul hier het contact formulier hier.